Historia

Henriks Trailertransport AB startade 2003. Idag har vi 8 st trailrar samt en tipp och kranbil.

Vi har en 5 axl. bil med 5 axl. maskintrailer

en 4 axl bil med 5 axl. maskintrailer

fyra 4 axl. bilar med 4 axl maskintrailer

en 3 axl. bil men 3 axl. maskintrailer

en 3 axl. bil med 4 axl. jumbotrailer.

en 2 axl. tipp och kranbil.