1. Dec, 2014

Eslövsbilar

under Nov 2014 förvärvades två trailrar som kommer att utgåfrån Eslöv.
Dessa två trailrar kör för Flexilast i Eslöv.